De buggy

Onze eerste uitdaging is het realiseren van een betrouwbare auto die op elektriciteit rijdt. Met circulariteit als uitgangspunt is een bestaande rally buggy aangeschaft. Deze benzine aangedreven auto bezit alle eigenschappen die nodig zijn voor het rijden van een rally.

De buggy wordt op dit moment gemodificeerd tot een elektrische wagen. Twee elektromotoren zullen samen 550 PK en ruim 1000 Nm aan koppel leveren. Doordat het totaalgewicht van de buggy onder de 1000 kg blijft, wordt het een kanon op wielen. De in eigen huis ontwikkelde elektrische aandrijving, de Smesh-gear, en de progressieve wielophanging zorgen ervoor dat de energie zeer efficiënt kan worden gebruikt. Een totaal nieuwe manier van rally rijden. Muisstil en bloedsnel!

Parallel aan dit traject wordt er onderzoek gedaan naar het toepassen van een waterstofcel als energiedrager die kan functioneren onder de meest zware omstandigheden, zoals die zich tijdens een rally voordoen. We streven er naar om de waterstof buggy medio 2022 gereed te hebben, zodat we daarna ook proefritten kunnen maken met deze eerste versie van de waterstof buggy.450

Over waterstof

Het gebruik van groene waterstof als energiedrager voor een elektrisch aangedreven auto is een zeer milieuvriendelijk alternatief voor het gebruik van accu’s omdat de uitstoot, het restproduct, zuiver water is.

Door toepassing van een brandstofcel zetten wij waterstof om in water waarbij energie vrijkomt voor de aandrijving van de elektromotoren van onze buggy.

Het inbouwen en goed laten functioneren van de brandstofcel is een technische uitdaging. Zeker als dit gevoelige proces onder zware omstandigheden moet functioneren. Het springen van de auto, de stoffige routes en de hitte zullen een uitdaging zijn voor de waterstof transitie. Gelukkig weten wij ons gesteund door de studenten van de TUDelft. Zij hebben reeds veel ervaring opgedaan met het bouwen van een race-auto op waterstof met hun ForzeH2 project. Hun technische kennis en ervaringen delen ze met ons omdat ze ons project als een geweldige uitdaging zien.